X

UŽIVATELSKÉ NÁSTROJE

KDE NAJDETE NAŠE VÝROBKY?

btn_en_lignebtn_en_magasin

Katalogy

Inkoustové kazety

All our compatibles

img_jet-dencre 

UPDATING IN PROGRESS !

Thanks for your understanding.

Laserové tonery

All our compatibles

img_laser 

UPDATING IN PROCESS !

THANKS FOR YOUR UNDERSTANDING

Fax

All our compatibles

img_fax 

UPDATING IN PROGRESS !

Thanks for your understanding.

barvící pásky IMPACT

All our compatibles

img_cartouche-impact 

UPDATING IN PROGRESS !

Thanks for your understanding.

Novinky

PAPERWORLD 2017

image de remplacement

ARMOR Office Printing se účastní veletrhu PAPERWORLD (Frankfurt)  od 28. do 31. ledna 2017  HALA 6...

Read more
Úvodní stránka / / Právní

Právní inforamce

INFORMACE O SPOLEČNOSTI:

 

Stránky byly koncipovány společností ARMOR SA, která je vlastníkem značky ARMOR.

 

Akciová společnost se základním kapitálem 10 299 450 eur.

Zapsaná v obchodním rejstříku a rejstříku společností v NANTES pod číslem 857800692.

 

Sídlo společnosti: se sídlem v 20, rue Chevreul BP 90508 44105 Nantes CEDEX 04.

 

Tel.: +33 (0)2 40 38 40 00

 

AUTORSKÁ PRÁVA:

 

www.ARMOR-print.com je oficiální internetová adresa webových stránek značky ARMOR Office Printing.

 

Šéfredaktor stránek: Hubert de Boisredon.

 

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK:

 

Veškeré osoby, které vstoupí na internetové stránky ARMOR SA (www.ARMOR-print.com) (dále jen internetové stránky) se zavazují, že budou dodržovat následující podmínky.

 

Veškeré osoby, které vyhledávají informace na těchto internetových stránkách, nesou odpovědnost za údaje, které šíří, používají a/nebo předávají a zavazují se proto, že budou dodržovat platné francouzské právní a a správní předpisy, zejména ty, které se týkají zjevně protiprávního obsahu (informace příčí se dobrým mravům, podněcování k rasové nenávisti, pedofilie...) nebo ochrany práv třetích osob (práva duševního vlastnictví...). Společnost ARMOR SA nenese žádnou odpovědnost za použití údajů a/nebo obsahu šířeného jinou osobou, která by zejména nedodržovala platné právní a správní předpisy.

 

ARMOR nenese odpovědnost za přerušení nebo opomenutí týkající se internetových služeb, sítě nebo hostingu a nezaručuje, že internetové stránky a/nebo služby, které stránky zpřístupňují a/nebo elektronická sdělení odesílaná společností ARMOR, budou prostá virů nebo jiných škodlivých prvků.
Stahování nebo vytěžování jakýchkoliv informací, dat, obrazového materiálu nebo nosičů z internetových stránek, a to jakýmkoliv způsobem, představuje riziko, za něž nese odpovědnost uživatel. Uživatel ponese výhradní odpovědnost za škody způsobené na jeho počítačovém systému a/nebo za ztrátu dat, která by z uvedeného vytěžování dat vyplývala.

 

Zřízení hypertextového odkazu na internetové stránky vyžaduje předběžný písemný souhlas společnosti ARMOR SA, která v žádném případě nebude odpovědná za obsah webových stránek, na nichž je umístěn hypertextový odkaz na její internetové stránky a odmítá jakoukoliv odpovědnost za jejich obsah a používání.

 

Internetové stránky se řídí francouzským právem a v případě sporu jsou příslušné výhradně francouzské soudy.

 

ODPOVĚDNOST:

 

Společnost ARMOR SA, její dceřiné společnosti, její zástupci a zaměstnanci nebudou odpovědní zejména a mimo jiné za přímou, nepřímou, následnou nebo nahodilou škodu, za ztrátu dat, výdělku, klientů nebo jakoukoliv obdobnou hospodářskou újmu, která by případně vyplývala z použití nebo nemožnosti použít informace a/nebo internetové stránky.

 

TERITORIÁLNÍ PŮSOBNOST:

 

Na internetových stránkách je poskytován soupis velkého počtu výrobků společnosti ARMOR a může dojít k tomu, že tento soupis bude obsahovat položky zboží nebo odkazy na některé položky zboží nebo služeb, které (ještě) nejsou v některých zemích k dispozici. Odkazy na zbožové položky jsou uváděny pro informaci a společnost ARMOR není odpovědná za uvedení těchto výrobků nebo služeb na trh v příslušných zemích.

 

VLASTNICTVÍ - COPYRIGHT:

 

Podoba a obsah internetových stránek ww.ARMOR-print.com tvoří společně ucelené dílo, na něž se vztahují platné zákony o autorských právech a dušením a průmyslovém vlastnictví. Názvy nebo pojmenování a loga jsou registrovanými obchodními známkami v případě, že jsou doprovázeny symboly ™ a/nebo ®. Díla, která se na internetových stránkách případně objeví, jako jsou kresby, fotografie, obrázky, texty, animované sekvence se zvukem nebo bez něj a jiná dokumentace uvedená na stránkách, jsou chráněna autorskými právy a právy duševního a průmyslového vlastnictví a jsou případně majetkem společnosti ARMOR SA anebo třetí osoby, která společnosti ARMOR SA vydala souhlas s jejich používáním.

 

Bez předběžného písemného souhlasu společnosti ARMOR nesmí být tato díla využívána ke komerčním účelům, reprodukována, ztvárňována, využívána, přizpůsobována, pozměňována, a to ani vkládáním, překládána nebo prodávána, a to částečným ani úplným způsobem (včetně děl, která lze stahovat nebo z nich pořizovat kopie), s výjimkou použití pro soukromé účely s výhradou dodržení ustanovení zákona o duševním vlastnictví.

 

V souladu s článkem L.335-2 a násl. zákona o duševním vlastnictví podléhají trestné činy padělání trestu odnětí svobody v délce 3 let a pokutě ve výši 300 000 eur.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 

Společnost ARMOR SA sděluje, že osobní údaje (jméno, email,...) umožňující přímou nebo nepřímou identifikaci, které jsou na internetových stránkách uvedeny a jsou nutné pro provoz některých aplikací (maily, kontakty....), jsou chráněny francouzským zákonem č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 nazývaným „zákon o ochraně údajů“. Tyto údaje určené pro společnost ARMOR SA mohou být uchovávány, automaticky zpracovávány a využívány zejména pro kontaktování osob a poskytování informací o našich výrobcích, službách a nabídkách, a to především v rámci obchodních a/nebo marketingových akcí. Společnost ARMOR SA může být nucena předat shromážděné údaje třetím osobám, zejména některým svým technickým dodavatelům, aby mohli zajistit řádné fungování internetových stránek.

 

V souladu s článkem 16 výše uvedeného zákona byla existence internetových stránek www.ARMOR-print.com oznámena francouzské Národní komisi pro ochranu údajů (CNIL). Číslo oznámení vydané CNIL: ( …… )

 

Veškeré žádosti o informace týkající se ochrany osobních údajů a zejména uplatňování vašich přístupových práv, práv na provádění úprav a odstraňování údajů zasílejte písemně na poštovní adresu: ARMOR SA, service Marketing Office Printing, 20 rue de Chevreul, BP90508, 44105 NANTES Cedex 4, France.

 

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Tato rubrika je věnována naší politice správy cookies.
Umožní vám zjistit více o původu a používání navigačních informací zpracovávaných při vaší navigaci po našich stránkách a vaše práva.

Co jsou to soubory cookie?
CNIL (Národní komise pro informatiku a svobody - www.cnil.fr) definuje soubory cookie následujícím způsobem.
„Cookie je informace uložená na váš pevný disk serverem webu, který navštívíte.  Cílem cookie je shromažďování informací vztahujících se k vaší navigaci a odesílání obsahu a služeb na míru podle vaší oblasti zájmu. Obsahuje několik údajů: název serveru, který jej uložil, identifikátor v podobě jedinečného čísla, případně datum vypršení platnosti souborů cookie...
Tyto informace jsou někdy uloženy na vašem počítači v prostém textovém souboru, k němuž server přistupuje pro čtení a ukládání informací.“
Konkrétně při vaší návštěvě na našich stránkách mohou být „cookies“ uloženy na vašem koncovém zařízení (počítač, tablet, smartphone atd.).
Soubor cookie je uložený malý textový soubor, který obsahuje seznam znaků a které jsou během vaší návštěvy staženy na vaše zařízení. Soubory cookie jsou pak odeslány zpět na naše stránky při každé vaší další návštěvě, nebo na jiný web, který uznává tyto soubory cookie.

Soubory cookie na našich stránkách
Tyto soubory cookie na našich stránkách se používají k měření návštěvnosti našich stránek a případně v rámci identifikačních údajů.
Soubory cookie pro měření návštěvnosti
Tyto soubory cookie jsou určeny k měření objemu a vytvoření statistik návštěvnosti našich stránek, různých prohlížených rubrik a použitých prvků.
Soubory cookie pro identifikaci
Identifikační soubory cookie se používají jako součást vytváření a/nebo připojení k případnému osobnímu prostoru na našich stránkách, umožňují vám přístup k účtu a/nebo prostoru díky vašim přihlašovacím údajům.

Správa ukládání souborů cookie
Kdykoli můžete změnit svá přání ohledně uložení souborů cookie našimi stránkami prostřednictvím nastavení webového prohlížeče.
Předběžný souhlas s uložením souborů cookie
Předpokládá se, že jste dal svůj souhlas k uložení souborů cookie našimi stránkami:

  • pokud jste pokračovali v navigaci kliknutím na prvek stránky, například obrázek, název, tlačítko atd., nebo návštěvou jakékoli jiné stránky, přes kterou jste navštívili naše stránky při prvním připojení.
  • po dobu 13 měsíců od prvního uložení do vašeho počítačového vybavení. Jakmile tato lhůta uplyne, bude znovu požádáni o souhlas s používáním těchto souborů cookie.

Odmítnutí souborů cookie
Odmítnutí souborů cookie může způsobit nemožnost využívat všech funkcí našich stránek nebo jejich části.
Jak uplatnit výběr podle prohlížeče, který používáte?
Každá konfigurace webového prohlížeče je jiná. Je popsána v menu nápovědy vašeho prohlížeče a umožní vám zjistit, jakým způsobem změnit vaše přání týkající se souborů cookie.
Zde jsou stránky nápovědy pro hlavní prohlížeče, na kterých byly naše stránky testovány:

 

 

PORADENSTVÍ/TVORBA/VÝVOJ:

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix - France
08 203 203 63

Graphisweet

14 Bd Sébastopol – 35000 RENNES

02 99 65 43 69

http://www.graphisweet.com

logo ovh

logo_graphisweet

 

 

 

 

 
 
 
1

By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies for statistical purposes - Find out more